„Live Nation“ interneto svetainių naudojimosi sąlygos (toliau – „Naudojimosi sąlygos“)

 

1. Įvadas

Šios Naudojimosi sąlygos yra taikomos Live Nation Lithuania interneto svetainėms („Live Nation“ interneto svetainėms), kurias prižiūri Live Nation Lithuania („Live Nation“). Prisijungdami ir naudodamiesi šiomis „Live Nation“ interneto svetainėmis, jūs sutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis. Jeigu jūs ko nors nesuprantate ar turite kokių nors klausimų dėl šių Naudojimosi sąlygų, prašome nedvejodami rašykite mums el. paštu info@livenation.lt. „Live Nation“ pasilieka teisę savo nuožiūra visiškai ar iš dalies pakeisti arba nutraukti interneto svetainių veiklą be išankstinio įspėjimo.

2. Nepilnamečiai

Šios „Live Nation“ interneto svetainės yra netinkamos nepilnamečiams. Naudojimasis ir prieiga prie šių „Live Nation“ interneto svetainių leidžiama tik tiems asmenims, kuriems yra 18 arba daugiau metų.

3. Privatumo taisyklės

Mes taip pat norime jus informuoti apie mūsų Privatumo taisykles ir patariame jas perskaityti. Šiose taisyklėse „Live Nation“ aprašo jūsų asmeninės informacijos rinkimą, apdorojimą ir naudojimą, bei su tuo susijusias jūsų teises.

4. Jūsų Livenation.lt paskyra

Norint naudotis „Live Nation“ interneto svetainėmis, jums reikia susikurti kliento paskyrą. Norėdami tai padaryti, jūs turite užsiregistruoti užpildydami atitinkamą internetinę registracijos formą, kuria galite rasti www.livenation.lt ir įvesti savo teisingą vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą, o taip pat savo pasirinktą vartotojo vardą ir slaptažodį. Jums užsiregistravus, mes elektroniniu paštu jums atsiųsime registracijos patvirtinimo nuorodą. Tuomet jūs galėsite naudoti šią prisijungimo informaciją (el. pašto adresą / vartotojo vardą ir slaptažodį), kad prisijungti prie www.livenation.lt. Savo prisijungimo informaciją jūs turite laikyti konfidencialia, neatskleisti jos tretiesiems asmenims ir saugoti ją taip, kad trečiosios šalys net atsitiktinai negalėtų jos sužinoti. Be to, negalima leisti tretiesiems asmenims naudotis jūsų kliento paskyra, suteikiant jiems savo prisijungimo informaciją. Jei turite pagrindo manyti, kad tretieji asmenys žino jūsų prisijungimo informaciją, arba, kad ja buvo piktnaudžiaujama, turite nedelsiant apie tai mus informuoti raštu arba elektroniniu paštu. Iš esmės, jūs būsite laikomi atsakingais už bet kokią veiklą, vykdomą naudojant jūsų kliento paskyrą, išskyrus tuos atvejus, kai jūs nesate atsakingi už piktnaudžiavimą jūsų kliento paskyra. Galite pasinaudoti www.livenation.lt „Pamiršau slaptažodį“ funkcija, norėdami, kad jums būtų atsiųstas jūsų „Live Nation“ paskyros slaptažodis.

Užsiregistruodami jūs sutinkate, kad visi duomenys, kuriuos jūs pateikėte, yra teisingi ir išsamūs. Jeigu jūsų pateikti duomenys po registracijos pasikeitė, turite atnaujinti savo kliento paskyros informaciją nedelsiant.

Jeigu nesinaudojate savo kliento paskyra daugiau nei vienerius (1) metus, mes pasiliekame teisę atšaukti jūsų registraciją. Jūs taip pat galite prašyti, kad jūsų kliento paskyra būtų pašalinta arba užblokuota bet kuriuo metu. Tuomet mes laikydamiesi teisės aktų ištrinsime arba užblokuosime jūsų duomenis.

5. Naudojimasis šiomis „Live Nation“ interneto svetainėmis

Naudojimasis šiomis „Live Nation“ interneto svetainėmis yra skirtas tik asmeniniams tikslams. Jūs privalote šioje svetainėje pateiktą medžiagą naudoti tik siekiant gauti informaciją apie renginius ar akcijas. Naudojimasis „Live Nation“ interneto svetainėmis už šių apribojimų ribų yra įmanomas tik tuo atveju, jei turite aiškų „Live Nation“ sutikimą.

Jūs turite laikyti visus asmeninius „Live Nation“ interneto svetainių prieigos duomenis (pavyzdžiui, savo asmeninį slaptažodį ir t.t.) konfidencialiais ir privalote nedelsiant informuoti „Live Nation“ jei sužinojote ar įtariate, kad jūsų vartotojo paskyra yra neleistinai naudojama. Tokiais atvejais, jūs taip pat liekate atsakingi už neleistiną „Live Nation“ interneto svetainių naudojimą, išskyrus tuos atvejus, kai jūs nesate atsakingi už savo kliento paskyrą nes nepažeidėte savo informacijos apsaugos pareigų. Visi ketinimų pareiškimai, pateikti pagal jūsų slaptažodį arba prisijungimo duomenis, gali būti taikomi tiek už, tiek prieš jus pagal taikytiną teisę.

Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad jūs nenaudosite bet kokių interneto botų ar kirminų programinės įrangos, arba bandysite kitomis priemonėmis (automatiškai arba rankiniu būdu) stebėti ar kopijuoti šias „Live Nation“ interneto svetainės ir jų turinį. Jūs taip pat privalote netrikdyti tinkamo šių „Live Nation“ interneto svetainių veikimo jokiais būdais, o ypač „Live Nation“ sistemos infrastruktūros sąmoningos perkrovos priemonėmis.

„Live Nation“ sieks ir imsis pagrįstų veiksmų pagal civilinę ir baudžiamąją teisę prieš bet kokį nelegalų ir / arba neteisėtą šių „Live Nation“ interneto svetainių naudojimą.

6. Išsami renginių informacija

 „Live Nation“ teikia informaciją apie renginius savo „Live Nation“ interneto svetainėse, t.y. renginio vieta, pradžios laikas ir turinys. Tačiau, mes rekomenduojame, kad jūs reguliariai patikrintumėte naujausią renginio informaciją, kadangi kartais renginių pakeitimai yra būtini.

7. Atsakomybė, kompensacija

 „Live Nation“ ir jos atstovai, teisių perėmėjai nėra atsakingi už bet kokias išlaidas, žalą, pretenzijas, ieškinius, veiksmus, įsipareigojimus, nuostolius ir nuosprendžius, įskaitant, bet neapsiribojant, advokatų ir teismo išlaidomis dėl sužalojimo ir / ar mirties, susitarimo pažeidimo pretenzijomis, turto žala, kylančiais iš šių Naudojimosi sąlygų, išskyrus aplinkybes dėl „Live Nation“ didelio neatsargumo, sukčiavimo ar tyčinio aplaidumo.

Minėtos nuostatos neturi įtakos jūsų reikalavimui dėl beprasmiškų išlaidų kompensavimo vietoje kompensacijos reikalavimo už pasirodymą.

8. Trečiųjų šalių įsipareigojimų pažeidimai

 „Live Nation“ neatsako, išskyrus tai, kas išdėstyta 7 punkte, už šių „Live Nation“ interneto svetainių trečiųjų šalių vartotojų veiksmus, neveikimą ar kitą elgesį.

„Live Nation“ taip pat gali pateikti nuorodas į kitus tinklalapius ar šaltinius. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Live Nation“ neatsako už tokių išorinių svetainių ar išteklių prieinamumą, ir nepatvirtina bei nėra atsakinga, tiesiogiai ar netiesiogiai, už tokių interneto svetainių turinį ar privatumo praktiką. „Live Nation“ neturi įtakos išorinėms svetainėms ir ištekliams.

„Live Nation“ neatsako už produktus, paslaugas ir kitus veiksmus ar neveikimą renginio vietoje tiek, kiek tai yra už „Live Nation“ kontrolės ribų.

Tačiau, vartotojai gali informuoti „Live Nation“ apie kitų „Live Nation“ vartotojų, reklamos partnerių ir sutartinių partnerių netinkamą elgesį, susisiekdami el.pašto adresu: info@livenation.lt. „Live Nation“ pasilieka teisę spręsti tokias pretenzijas ir imtis bet kokių veiksmų savo nuožiūra, bet to daryti neįsipareigoja.

9. Intelektinė nuosavybė

Šių „Live Nation“ interneto svetainių turinys, ypač „Live Nation“ logotipai, dizainas ir visi kiti prekių ženklai, logotipai ir iliustracijos, esantys šiose „Live Nation“ interneto svetainėse, yra saugomi „Live Nation“ ir jos verslo partnerių kaip registruoti ar naudojami prekiniai ženklai, arba yra apsaugoti taikomų autorių teisių įstatymų. Kiekvienas iš šių prekių ženklų, logotipų ar iliustracijų gali būti kopijuojami ar kitaip naudojami tik su raštišku „Live Nation“ ar jos atitinkamo verslo partnerio sutikimu. Tas pats taikoma šių „Live Nation“ interneto svetainių turiniui ir programinei įrangai, kurie yra „Live Nation“ intelektinė nuosavybė ir yra saugomi autorių teisių.

10. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

Šiose Naudojimosi sąlygose taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir JT konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).

11. Baigiamosios nuostatos

Jei viena ar kelios šių Naudojimosi sąlygų nuostatos yra arba tampa nebegaliojančiomis, likusi šių Naudojimosi sąlygų dalis lieka galioti ir tai neturi įtakos bet kurios atitinkamos sutarties galiojimui.

 

Galioja nuo: 2017 m. birželio 1 d.